Wakacyjne Praktyki. - Hotel Złota Róża

Wakacyjne Praktyki.

Organizujemy bezpłatne praktyki studenckie i uczniowskie na podstawie skierowania z placówki dydaktycznej, w ramach określonego programu nauczania i zgodnie z zainteresowaniami Praktykanta.
Po ukończeniu programu praktykant lub stażysta otrzymuje pisemne potwierdzenie jego realizacji opisane językiem efektów uczenia się.
Zalety uczestnictwa w praktykach :
-szansa na nabycie niezbędnych na rynku pracy wiedzy, umiejętności i kompetencji,
-sposób na poznanie oczekiwań i wymagań pracodawców wobec pracowników oraz mechanizmów funkcjonowania rynku pracy,
-okazja do poznania potencjalnego, przyszłego pracodawcy ,
-szansa na budowanie swojej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.

Facebook
Instagram